Webshop Ajj La Vjoo * Välkommen * Welcome

                                        

                          

                                         

                                   

Webbshop Meny * Menue

                       

                                  

                                         

 

Vi importerar

Vi importerar hantverk, främst från Nepal och företrädesvis från kvinnliga företagare och organisationer. På det viset försöker vi försäkra oss om att dina och våra pengar kommer vår målgrupp direkt till godo, det vill säga kvinnor och deras barn i det oerhört fattiga landet. 

Läs mer under fliken Bakgrund

Vad betyder Ajj La Vjoo? Läs här

Läs mer om oss, Carina och Bobby Aynsley

                                  

                                           

 

We import

We are importing handicrafts, mainly from Nepal and preferably from women entrepreneurs and organizations. In this way, our target market, namely women and their children in this extremely poor country is directly benefited by your and our money. 

Read more under the tab Background

What does Ajj La Vjoo means? Read more here

Read more about us, Carina and Bobby Aynsley

                                         

 

 

                           

                              

                         

  

                                    

Gilla Ajj La Vjoo på Facebook!

                          

                           

                      

                                  

                                      

                               

                        

                                  

 

Organisationer som hjälper jordbävningsoffer i Nepal:

Hjälp barnen i Nepal - stöd Tuki Nepal Society Sweden (frivilligorganisation)

 

Föreningen för Gatubarn i Nepal driver det barnhem där Carina Aynsley var den första volontären för drygt tre år sedan.