Vi och vårt företag * We and our company

                                 

                           

Foto: Bert Öhman

                    

Hej! Det här är vi, Bobby och Carina Aynsley. 

Vi är båda engagerade i Nepal: det oerhört fattiga landet med dess vidunderliga natur och varma människor. För att försöka hjälpa barnen och deras mödrar importerar vi hantverk som vi säljer här hemma i Sverige. Vi driver företaget tillsammans. Till professionen är vi ekonom/tolk samt industrielektriker. 

Just nu (2017-2018) ligger det mesta av verksamheten i Ajj La Vjoo på is på grund av att Carina jobbar med sitt Seniorshop. Vi har dock inga avsikter att lägga ner "vårt" Nepal! Det finns för alltid med oss i hjärta och tanke. Vi har även ett fadderbarn vi sponsrar. 

Carina arbetar även som skribent och författare. Hon skriver artiklar, har gett ut ett tjugotal noveller i Sverige och Nederländerna, en roman samt bloggbok om volontärtiden i Kathmandu. Carina är en uppskattad talare och ofta anlitad av föreningar, församlingar, skolor och klubbar av olika slag då hon visar bilder från och berättar om sitt Nepal.  

Vi bor i ett hus intill sjön söder om Sundsvall. När vi inte är ute på mässor och föreläsningar kanske vi spelar kort, kryssar till Åland, tränar eller tar det lugnt i vardagsrumssoffan.

                                       

                                     

 

Företaget * Our company

                                                     

Carina Aynsley Konsult AB

Bifirma: Ajj La Vjoo- Nepal 

Bifirma: Seniorshop

Ägare och VD: Carina Aynsley

Adress: Armsjövägen 17, 862 95 Njurunda

Telefon: +4670 311 3805

Säte: Sundsvall, Västernorrlands län

Organisationsnummer: 556384-2623

Bolaget har självklart F-skattsedel

Hemsida: www.aynsley.se

Mail: super-carina@hotmail.com

Twitter: @supercarina1

Instagram: supercarina1

Instagram: ajjlavjoo

Blogg: supercarina.se

Facebook: Ajj La Vjoo

Facebook: Carinas Kläder

                           

Här finns vi:

                             

                          

                       

                         

                                         

                                 

                                

 

Hi there! This is us, Bobby and Carina Aynsley.

We are both very much involved in Nepal: this extremely poor country, with its fantastic nature  and warm people. In order to try to help the Nepalese children and their mothers we import handicrafts that we sell here at home in Sweden.

Carina also works as a writer and author. She writes articles, has published some twenty short stories in Sweden and the Netherlands, a novel and a blog book about her volunteer time in Kathmandu. Carina is a popular speaker and is often hired by associations, parishes, schools and clubs of different kinds. She shows pictures of and talks about her beloved Nepal.

When we are not out selling handicraft at fairs or holding lectures, we might play cards, go cruising to Åland, exercising, or just taking it easy on the livingroom couch.

                              

Right now (2017-2018), most of the activity is a little "on ice" because Carina is also gaining employment elsewhere. However, we do not intend to put down "our" Nepal! It is forever in our hearts!

                                            

                          

Företaget ägs av mig, Carina Aynsley, och drivs tillsammans med min man Bobby. Till professionen är vi ekonom/tolk samt industrielektriker. Vi bor i ett hus intill sjön söder om Sundsvall. 

Just nu (2017-2018) ligger det mesta av verksamhten i Ajj La Vjoo på is på grund av att Carina arbetar med Sveriges Seniorshop. Vi har dock inga avsikter att lägga ner "vårt" Nepal! Det finns för alltid med oss i hjärta och tanke.