Vad är Ajj La Vjoo? * What is Ajj La Vjoo?

                            

                          

Bakgrund

                                            

I december 2011 - mars 2012 var jag, Carina Aynsley, volontär på ett barnhem för flickor i Kathmandu, Nepals huvudstad. 

Efter att dagligen ha konfronterats med den oerhörda fattigdom och misär så många människor lever i beslutade jag mig för att försöka hjälpa till, på mitt sätt. Att starta en egen verksamhet är både svårt och tidsödande och jag valde att ge hjälp till redan befintliga företag och organisationer, drivna av kvinnor. 

Vår åsikt är att bästa sättet att stödja dessa fattiga och hårt kämpande kvinnor är hjälp till självhjälp. Därför köper vi deras hantverk och betalar bra för det. I gengäld kräver vi kvalitet samt löfte om att barnarbete inte förekommer i verksamheten. 

Förhoppningsvis har vi - och ni, kära kunder - kunnat bidra till att några barn har möjlighet att gå i skola och få en adekvat utbildning. Det är det det går ut på - att hjälpa barnen. 

 

När vi startade importverksamheten blev Ajj La Vjoo vårt varumärke. Det står för det barnsliga, det naiva. För barnen. Vi gör det ju för barnen. 

Vi handlar in hantverk företrädesvis från kvinnliga företagare och organisationer. Det är vår övertygelse om att det är det bästa sättet att hjälpa deras barn till adekvat utbildning. 

                                                  

Background

In December 2011 - March 2012 I, Carina Aynsley, was volunteer in a children's home for girls in Kathmandu, Nepal's capital.

After daily having been confronted with the immense poverty and misery so many people are living in, I decided to try to help in my own way. To start your own business can sometimes be both difficult and time consuming, and I chose to provide assistance to existing companies and organizations driven by women.

Our opinion is that the best way to support these poor and hard-working women is help to self-help. Therefore, we buy their crafts and pay well for it. In return, we demand quality and promise that child labor does not occur in the business.

Hopefully we and you customers together can help some children have the opportunity to attend school and get an adequate education. That's what it's all about - helping the kids!

                                                   

                                   

                                     

Selfie från det förorenade Kathmandu
Bussåkning i Kathmandu
En stund i solen
Aliza, fem år
Aliza, åtta år
Dansar med Aliza och Pema Dolma
Kramas med Sushma
Tårtkalas på barnhem
Fulbild med Alisha
Lek och spel

                      

 

UPP

                                          

                             

                                    

 

                      

               

       

                            

                   

                            

                           

 

Carinas volontärtid resulterade i en bok:

Ajj La Vjoo - 90 dagar i Nepal

"Detta är berättelsen om 90 dagar. 

90 dagar bland Himalayas berg, buddhistmunkar och världens vänligaste folk. 

90 dagar bland gatubarn, kyla, löss och total misär. 

90 dagar fullproppade med upplevelser och vardagsäventyr."

Läs mer om bloggboken/klicka här

Carina Aynsley var volontär bland gatubarn i Kathmandu, Nepal. En av flickorna, femåriga Aliza, brukade lära Carina-Mam sitt eget språk, nepali.

En dag tyckte Aliza att Carina skulle kunna även några engelska ord. Hon sade: "Say me, Mam: ajj la vjoo"  (I love you/Jag älskar dig).

                                                   

                                           

Några läsarröster:

"Har nästan läst ut boken, den är underbar, man lever med i barnens liv och historia.
Och du har formulerat allt så enkelt, HÄRLIGT, HÄRLIGT!"

”Du får inte ändra något i boken. Den är så stark och känslosam.”

"Jag läser en liten bit i taget i din fina bok - och önskar att jag ägde en bit av ditt mod ... :)"

                                      

                                                               

 

                             

 

 

Lek på barnhem
Gosar med Sabina
Bobby med ett par flickor på Moonlight Childrens Home
Min kära extrasyster, Nymy
Selfie med Renouka
Tillsammans med fadderbarn Tenzing och hans pappa Khedup
Indiska gudinnor
Vår leverantör av tovat
Kramas med Alisha
Umgås med min baini/lillasyster Nymy