Vi och vårt företag * We and our company

                                 

                           

Foto: Bert Öhman

                    

Hej! Det här är vi, Bobby och Carina Aynsley. 

Vi är båda engagerade i Nepal: det oerhört fattiga landet med dess vidunderliga natur och varma människor. För att försöka hjälpa barnen och deras mödrar importerar vi hantverk som vi säljer här hemma i Sverige. 

Carina arbetar även som skribent och författare. Hon skriver artiklar, har gett ut ett tjugotal noveller i Sverige och Nederländerna, en kortroman samt bloggboken volontärtiden i Kathmandu. Carina är en uppskattad talare och ofta anlitad av föreningar, församlingar, skolor och klubbar av olika slag. Hon visar bilder från och berättar om sitt Nepal.  

När vi inte är ute på mässor och föreläsningar kanske vi spelar kort, kryssar till Åland, tränar eller tar det lugnt i vardagsrumssoffan.

                                                  

 

 

                                       

                       

 

 

                                     

 

 

Om företaget:

Bolagens namn:  

Carina Aynsley Konsult AB (böcker)

Ajj La Vjoo Aktiebolag (hantverk Ajj La Vjoo)

Bolagens ägare: Carina Aynsley

Säte: Sundsvall, Västernorrlands län

Organisationsnummer:

Carina Aynsley Konsult AB: 556384-2623

Ajj La Vjoo Aktiebolag: 559030-1312

Båda bolagen innehar F-skattebevis

Hemsida: www.aynsley.se

Mail: abc@aynsley.se

Twitter: @carinaaynsley

Instagram: supercarina1

Blogg: supercarina.se

Facebook: Ajj La Vjoo

                           

 

 

Här finns vi:

                             

                          

                       

                         

                                         

                                 

                                

 

Hi there! This is us, Bobby and Carina Aynsley.

We are both very much involved in Nepal: this extremely poor country, with its fantastic nature  and warm people. In order to try to help the Nepalese children and their mothers we import handicrafts that we sell here at home in Sweden.

Carina also works as a writer and author. She writes articles, has published some twenty short stories in Sweden and the Netherlands, a novel and a blog book about her volunteer time in Kathmandu. Carina is a popular speaker and is often hired by associations, parishes, schools and clubs of different kinds. She shows pictures of and talks about her beloved Nepal.

When we are not out selling handicraft at fairs or holding lectures, we might play cards, go cruising to Åland, exercising, or just taking it easy on the livingroom couch.