Ajj La Vjoo * Vårt sociala ansvar * Our social responsibility

                                

                  

Vår affärsidé vad gäller importen från Nepal är att återinvestera en del av överskottet i nya varor och på det viset hjälpa kvinnor och barn till försörjning. 

Vi lämnar även bidrag till behjärtansvärda och akuta projekt över hela världen. På följande sidor kan du se några exempel. Ingen kan rädda alla, men tillsammans har vi i alla fall gjort någon nytta. Bläddra bland underflikarna och se vad du bidragit till.

(Självklart gör vi mer än så här - varje gång vi är i Nepal stöttar vi barnhem, skolor eller andra instanser. På den här sidan redovisar vi mer riktade, större insatser.)

 

 

Tack för ditt stöd!

                         

 

Meny * Menue