Ajj La Vjoo - Varför Nepal?

                             

                         

Bakgrund

                      

I december 2011 - mars 2012 var Carina Aynsley volontär på ett barnhem för flickor i Kathmandu, Nepals huvudstad. 

Efter att dagligen ha konfronterats med den oerhörda fattigdom och misär så många människor lever i beslutade hon att försöka hjälpa till, på sitt sätt. Att starta en egen verksamhet är både svårt och tidsödande. Carina valde att i stället ge hjälp till redan befintliga företag och organisationer, drivna av kvinnor. 

Vår åsikt är att bästa sättet att stödja dessa fattiga och hårt kämpande kvinnor är hjälp till självhjälp. Därför köper vi deras hantverk och betalar bra för det. Många av varorna kostar oss betydligt mer än om vi köper dem i butik.

I gengäld kräver vi kvalitet och hållna löften. Vi garanteras även att barnarbete inte förekommer i verksamheten. 

 

Våra huvudleverantörer: 

Regnbågskvinnorna i Tinchulee

Choti´s Mother

Hope Stitching

                      

 

 

                           

                           

                               

                               

                                  

Ajj La Vjoo - Why Nepal?

                           

 

Background

                                      

Between December 2011 and March 2012 Carina Aynsley was working as a volunteer at an orphanage for girls in Kathmandu, the capital of Nepal. 

After daily having been confronted with the immense poverty and misery so many people are living in, she decided to try to help in every possible wayTo start your own business can sometimes be both difficult and time consuming. Carina chose instead to give assistance to existing businesses and organizations which are run by women

Our belief is that the best way to support these poor and struggling women is by helping them to help themselvesTherefore, we buy their handicrafts and pay well for them. Many of the goods are costing us significantly more than if we should buy them in an ordinary store or in the street. 

In return we demand high quality and maintained promises. We also guarantee that no child labor is present in the business.

Our main suppliers:

The Rainbow Women in Tinchulee

Choti´s Mother

Hope Stitching

                               

                            

                         

                          

 • Himalaya från ovan

  Himalaya från ovan

 • Tribhuvan International Airport

  Tribhuvan International Airport

 • Barn vid den förorenade floden, Shantinagar

  Barn vid den förorenade floden, Shantinagar

 • Den heliga buddhiststupan, Boudhanath

  Den heliga buddhiststupan, Boudhanath

 • Slumområde, Shantinagar

  Slumområde, Shantinagar

 • Dal baath, ris och linssoppa

  Dal baath, ris och linssoppa

 • Jakhjord, Langtangpasset

  Jakhjord, Langtangpasset

 • Thamel

  Thamel

 • Renovering av stupan

  Renovering av stupan

 • Störtregn

  Störtregn

 • Himalaya från ovan
 • Tribhuvan International Airport
 • Barn vid den förorenade floden, Shantinagar
 • Den heliga buddhiststupan, Boudhanath
 • Slumområde, Shantinagar
 • Dal baath, ris och linssoppa
 • Jakhjord, Langtangpasset
 • Thamel
 • Renovering av stupan
 • Störtregn