Vad är Ajj La Vjoo? * What is Ajj La Vjoo?

                            

                          

En av flickorna på det nepalesiska barnhem där Carina Aynsley var volontär, femåriga Aliza, älskade att lära sin Carina-Mam nepalesiska. En dag vill hon även lära Carina några engelska ord:  

"Say me, Mam:

ajj

la

vjoo"

I love you

Aliza januari 2012

                      

 

                             

                                    

 

Ajj La Vjoo står för det barnsliga, naiva. För barnen, helt enkelt. Vi gör det för barnen. 

Får kvinnorna betalt för sina varor kan de ge barnen mat och förhoppningsvis sätta dem i skola. Barnen får en adekvat utbildning och kan vara med och bygga upp ett bättre Nepal.  

                                 

 

                      

Carina-Mam as a volunteer, Kathmandu, Nepal 2012
Visit January 2017, dancing with Aliza and Pema Dolma
Hugging with Sushma, the new girl. September 2016
On visit, in 2014, hugging with Alisha

               

       

                            

                   

Volontärtiden i Nepal resulterade i en bloggbok: 

"Detta är berättelsen om 90 dagar. 

90 dagar bland Himalayas berg, buddhistmunkar och världens vänligaste folk. 

90 dagar bland gatubarn, kyla, löss och total misär. 

90 dagar fullproppade med upplevelser och vardagsäventyr."

Läs mer om bloggboken/klicka här

                               

 

 

 

 

 

                            

                          

 

                           

 

One of the girls in the Nepalese orphanage where Carina Aynsley was a volunteer, five year old Aliza, loved teaching Carina-Mam nepali language. One day she wanted to teach Carina some English words:

"Say me, Mam:

ajj

la 

vjoo"

I love you

 

Aliza januari 2017

                    

                               

 

Ajj La Vjoo is a symbol for the childish and naive. For the kids, quite simply. We do it for the kids.

When the women get paid for their goods they can give their children food and hopefully put them in school. The children get an adequate education and can participate and build a better Nepal.

                                                           

 

                         

Carina and little Renouka, January 2017
Visiting the orphanage, 2014, I am dancing with Aliza
Little Sabina has photographed, 2014
Mischief

                       

 

 

Några läsarröster om bloggboken:

"Har nästan läst ut boken, den är underbar, man lever med i barnens liv och historia.
Och du har formulerat allt så enkelt, HÄRLIGT, HÄRLIGT!"

”Du får inte ändra något i boken. Den är så stark och känslosam.”

"Jag läser en liten bit i taget i din fina bok - och önskar att jag ägde en bit av ditt mod ... :)"